Što je zaključio EdukAl 2016

U zaključnoj raspravi sudionici EdukAla 2016 utvrdili su opravdanost godišnjeg održavanja Edukativnih konferencija o Alzheimerovoj bolesti i podržali napore Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest da život osoba s demencijom i njihovih obitelji učini boljim i dostojanstvenijim kao i aktivnosti razvoja kvalitetnijih programa edukacije njegovatelja i suvremenih standarda institucionalne skrbi za osobe s demencijom.

Edukacija

Posebno je izražena potreba za usvajanjem suvremenog nacionalnog programa objedinjene specijalističke izobrazbe osoblja domova i onih koji se svakodnevno susreću s osobama s demencijom i njihovim obiteljskim skrbnicima, kao i daljnje provedbe edukacije liječnika obiteljske medicine putem projekta „10 ranih znakova demencije“ i javnih predavanja HUAB-a o bolestima koje uzrokuju demenciju i simptoma koje ju prate. Istaknuta je i potreba održavanja regionalnih Mini-EdukAla.

Socijalna skrb

Sudionici Druge konferencije o Alzheimerovoj bolesti značajnije su se usmjerili prema socijalnim i pravnim pitanjima osoba s demencijom i njihovih obiteljskih skrbnika. Pri tome su izrazili potrebu da ostvarivanje prava osoba s demencijom i njihovih obiteljskih skrbnika učiniti lakšim i bržim, kao i da Inicijativu priznavanja statusa njegovatelja sadašnjim neformalnim skrbnicima u Gradu Zagrebu treba proširiti na cijelu zemlju.

Govoreći o potrebi uvođenja kvalitetnije potpore obiteljima koje kod kuće žive s osobom s demencijom, naglasili su potrebu umrežavanja djelovanja socijalnih radnika, zdravstvenih djelatnika i Savjetovališta HUAB-a.

Životni uvjeti osoba s demencijom u domovima umirovljenika i demenciji prijateljske zajednice

Svjesni da su sadašnji minimalni uvjeti koje odjeli za osobe s demencijom trebaju zadovoljavati u domovima umirovljenika zastarjeli i preskromni, sudionici EdukAla 2016. izrazili su potrebu što skorijeg donošenja novih standarda u skladu s današnjom europskom i međunarodnom praksom, te podržali napore HUAB-a koje on ulaže u njihov razvoj.

U tom smislu sudionici EdukAla 2016 ocijenili su neophodnim i potrebu razvoja demenciji prijateljskih zajednica i dali podršku HUAB-u da predvodi tim promjenama.

Javnozdravstvene politike o demenciji

EdukAl 2016 ponovio je potrebu što hitnijih usvajanja nacionalnih i lokalnih javno zdravstvenih politika koje trebaju regulirati niz otvorenih pitanja u ovom području, kao što su programi rane dijagnoze demencije, uspostave registra osoba s demencijom i prava osoba s demencijom na lijekove s tzv. A liste HZZO-a.