Odjeci EdukAla 2017

Trećoj Edukativnoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti EdukAl 2017 prisustvovala su ukupno 222 pasivna i aktivna sudionika, pa je ona najveća do sada. Opća ocjena EdukAl-a 2017 (4,4) bila je za 5 posto bolja od ocjene EdukAl-a 2016.

Većina sudionika koji su prisustvovali i prethodnoj konferenciji smatra da je EdukAl 2017 bio bolji prvenstveno radi sadržajnijih i zanimljivijih tema predavanja i organizacije općenito. Među sudionicima konferencije porastao je broj onih koji se svakodnevno susreću s osobama s demencijom, u odnosu na EdukAl 2016, s dvije trećine na tri četvrtine.

Prosječni sudionik EdukAla-a 2017., kao i na dosadašnjim konferencijama, bila je žena u četrdesetim godinama života višeg stupnja obrazovanja – socijalne ili zdravstvene struke, zaposlena u domu za starije i nemoćne osobe u srednje velikom gradu, a koja se u svojoj praksi osobama s demencijom bavi svakodnevno.

Vrijednosti konferencije ocjenjuje vrlo dobrima (gotovo odličnima), i boljima nego što su one bile na prethodnim konferencijama. Smatra da se EdukAl razvija u dobrom smjeru i da njegovu koncepciju ne treba mijenjati, ali da bi u budućnosti trebao pružiti još konkretnije primjere iz prakse i upute za rad s osobama s demencijom, posebice za njihovu njegu kod kuće te pojasniti načine ostvarivanja prava na skrbništvo i druga pravna pitanja. Radionice smatra odličnima.

Mišljenja je da buduće konferencije trebaju trajati jednako kao i ova (jedan i pol dan) i smatra prihvatljivim da se one održavaju u vrijeme Adventa u Zagrebu. Svjesna je da manjem dijelu sudionika ne odgovara održavanje konferencije i u subotu, ali napominje kako to odgovara mnogima koji nisu iz Zagreba i kojima nije jednostavno izostati s radnog mjesta dva dana.

Predavače posebno ne ističe smatrajući da su u prosjeku svi bili vrlo dobro pripremljeni i relevantni, a stečena znanja na EdukAl-u 2017 smatra primjenjivijima u praksi od onih koje je stekla na prethodnim konferencijama.

Naglašava da su joj bila korisna i brojna nova poznanstva s kolegama drugih profesija i što je imala dovoljno vremena porazgovarati s njima o praksi bavljenja osobama s demencijom. Gotovo je sigurna da će prisustvovati i sljedećem EdukAl-u, ali naglašava da to ovisi o mogućnostima njezine ustanove, a sudjelovanje na budućoj konferenciji preporučit će svakako i svojim kolegama. Zato izražava zahvalu Hrvatskoj udruzi za Alzheimerovu bolest na svim naporima koje čini na edukaciji i smatra da bi bilo dobro da se programom edukacije o psiho-socijalnim pristupima osobama s demencijom, koji je ova Udruga razvila u sklopu EU projekta Demenca aCROsSLO, obuhvati i osoblje njezine ustanove.

U potpunosti je podržala inicijativu Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest "Prijatelji demencije - Hrvatska' i sretna je što joj se pridružila.