Što je zaključio EdukAl 2017

Na kraju 3. Edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti - EdukAl 2017 održane 8. i 9. prosinca u zagrebačkom Hotelu International, sudionici konferencije su jednoglasno usvojili sljedeće zaključke:

U potpunosti se podržava nacionalna inicijativa Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest Prijatelji demencije - Hrvatska i pripadajuće smjernice razvoja Demenciji prijateljskih zajednica.

S tim u vezi podržani su i ključni dijelovi programa razvoja Grada Zagreba kao Demenciji prijateljske zajednice, kao i izrada Akcijskog programa Grada Zagreba za unapređenje kvalitete života osoba s demencijom koji će sadržavati tri osnovna cilja:

  • Rano prepoznavanje i dijagnosticiranje demencije (edukacija stručnog i profesionalnog osoblja, uvođenja registra osoba s demencijom, socio-psihološki programi podrške u DZ Zagreb)
  • Unaprjeđenje izvan institucionalne i institucionalne skrbi o osobama s demencijom (definiranje standarda za uređenje domova/odjela za osobe s demencijom, edukacija svih djelatnika domova o AB i drugim demencijama, a prema verificiranom Planu osposobljavanja)
  • Unapređenje kvalitete života osoba s demencijom u zajednici i vlastitim domovima (razvijati odgovarajuću potporu obiteljskim njegovateljima osoba s demencijom kako bi se doprinijelo njihovoj što boljoj kakvoći života-legalizacija statusa njegovatelja članu obitelji, palijativni tim u terminalnoj fazi bolesti, destigmatizacija bolesti i oboljele osobe, edukacija djelatnika javnih službi u gradu, prilagodba čekaonica, ureda, šaltera javnih službi osobama s demencijom)

U svezi s time, naglašena je potreba razvoja nacionalnog akcijskog programa ranog prepoznavanja Alzheimerove bolesti i drugih demencija kao i registra osoba s demencijom, uvođenja kraćih postupaka priznavanja invalidnosti osoba s demencijom i uvrštavanje antidmentativa na A listu HZZO-a.

Pozdravljena je i najava nekih drugih gradova i ustanova da uskoro započnu pretvorbe svojih sredina u Demenciji prijateljske zajednice.

Sudionici konferencije pozitivno su ocijenili kvalitetu i ishode programa osposobljavanja zaposlenika domova umirovljenika za bolji psihosocijalni pristup osobama s demencijom u kojem je među partnerima EU projekta Demenca aCROsSLO Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest imala vodeću ulogu, te preporučila da taj program dodatno verificiraju nadležna ministarstva i komore kako bi on postao službeni program i standard edukacije profesionalnih njegovatelja osoba s demencijom u nas.

Podržane su i Preporuke za optimizaciju životnih uvjeta u domovima koji skrbe o osobama s demencijom u čijem razviju je Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest u sklopu projekta Demenca aCROsSLO također imala značajnu ulogu, te prihvaćen prijedlog da se on uputi na raspravu između ostalog i u sve domove za starije i centre za socijalnu skrb u našoj zemlji kako bi one postale što kvalitetnija podloga budućim standardima za projektiranje i uređivanje odjela za osobe s demencijom u domovima za starije.

Sudionici konferencije zaključili su i da Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest treba procijeniti potrebu dopuna prijedloga Nacionalne strategije borbe protiv demencije i što prije završiti proces njezinog upućivanja na usvajanje nadležnim institucijama Republike Hrvatske.