Što je zaključio EdukAl 2018

Na kraju 4. Edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti - EdukAl 2018 održane 14. i 15. prosinca 2018. u zagrebačkom Hotelu International, sudionici konferencije su jednoglasno usvojili sljedeće zaključke:

  • Opći zaključak konferencije ističe kako naše društvo još uvijek ne izražava dovoljnu brigu o osobama s demencijom i njihovoj rodbini, odnosno obiteljskim skrbnicima.
  • Potrebno je umrežavanje svih sudionika brige o osobama s demencijom!
  • Neophodna je standardizacija rada s osobama s demencijom u domovima za starije i tijekom pružanja usluga u kući što uključuje i osposobljavanje njegovatelja za rad tj. za psihosocijalni pristup osobama s demencijom i izdavanja odgovarajućih licencija za rad.
  • HZZO treba osigurati dostupnost standardne terapije za osobe s demencijom (potreban je najmanje jedan antidementativ na A listi HZZO-a).
  • Potrebna je uspostaviti posebnu pravnu regulativu za osobe s demencijom.
  • Treba nam brošura „10 savjeta za donošenje odluka o životu s demencijom” koja će olakšati donošenje kvalitetnih odluka osoba s demencijom o ostatku njihova života.
  • Potrebni je proširiti krug osoba sa statusom njegovatelja, jer u ovom trenutku to mogu biti samo supružnici ako nisu stariji od 65 godina (uvesti 4 satno radno vrijeme, pravo na odmor i bolovanje - pozvati se na činjenicu da najmanje 90% OSD živi u svojem domu).
  • U razvoj akcija ranog otkrivanja demencije treba uključiti HZZO (obiteljske liječnike).
  • EdukAl 2019 treba prerasti u konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem.
  • Gradu Zagrebu odaje se priznanje za suorganizaciju EdukAla 2018.