Osobne prijave

Izbornik OBRAZACA

Bodovanje sudjelovanja

Sudjelovanje na EdukAlu stručne komore boduju prema svojim pravilnicima. Sudjelovanje na prošlogodišnjem EdukAlu 2018 bio je bodovan na sljedeći način:

Naziv komore Pasivno sudjelovanje Aktivno sudjelovanje
Hrvatska liječnička komora 10 bodova 15 bodova
Hrvatska komora medicinskih sestara 11 bodova 15 bodova
Hrvatska komora fizioterapeuta 7 bodova 10 bodova
Hrvatska komora socijalnih radnika 14 bodova 22 boda
Hrvatska psihološka komora 14 bodova 22 boda

Očekujemo da će stručne komore ovogodišnji EdukAl 2019 bodovati s najmanje istim brojem bodova.

Obrazac za osobne prijave

Ukoliko se prijavljujete i plaćate kotizaciju osobno, molimo Vas da ispunite niže prikazan obrazac i uplatite odgovarajući iznos kotizacije na račun organizatora EdukAla 2019. O primitku uplate obavijestit ćemo Vas na adresu navedene e-pošte.

Iznosi kotizacija i rokovi uplata su sljedeći:

Rane kotizacije
(do 1.10.2019.)
Kasne kotizacije
(do 1.12.2019.)
Kotizacije
tijekom
konferencije
Za sudionike koji
nisu članovi HUAB-a
Dvodnevna 975 kn 1.100 kn 1.200 kn
Jednodnevna 600 kn 675 kn 720 kn

Za članove HUAB-a
Dvodnevna 650 kn 780 kn 850 kn
Jednodnevna 450 kn 520 kn 575 kn

Za učenike, redovne studente i umirovljenikeDvodnevna 330 kn 375 kn 420 kn
Jednodnevna 210 kn 230 kn 250 kn


Uplate

Osobne kotizacije treba uplatiti općom uplatnicom u korist PRIMATELJA:

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Vlaška 24, 10000 Zagreb

IBAN: HR28 2503 0071 1000 0783 6

Poziv na broj: 12-2019

Svrha uplate: Kotizacija za EdukAl 2019

Važna napomena

Želite li postati član HUAB-a i ostvariti pravo na članski iznos kotizacije, označite to na obrascu prijave niže, a pri uplati kotizacije povećajte iznos uplate za troškove upisnine (30 kuna) i članarine (120 kuna), odnosno za 150 kuna.


Obrazac za osobne prijave

Vaši podaci potrebni su nam radi izdavanja računa.