Prezentacije posterimaPoziv na prezentaciju posterima

Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete na Trećoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti prezentacijom postera koji će biti izloženi u predvorju konferencijske dvorane Hotela International tijekom konferencije 14. i 15. prosinca 2018.

Prezentacijom postera pružate mogućnost sudionicima konferencije da saznaju više o Vašem radu i da s njima podijelite svoja iskustva i zapažanja. Osim toga Vaš poster bit će otisnut u Zborniku sažetaka konferencije i tako trajno zabilježen.

Autorima postera, koji će biti prihvaćeni od strane Organizacijskog odbora, bit će izdana potvrdnica o aktivnom sudjelovanju na EdukAlu 2018, na temelju koje će im pripasti viši broj bodova, sukladno odrednicama njihovih stručnih komora.

Pravo prijave postera ima svaki sudionik konferencije s plaćenom kotizacijom. Broj postera je ograničen zato požurite s prijavom.

Usmena prezentacija postera nije predviđena. Na kraju konferencije objavit će se mišljenje Organizacijskog odbora o najuspješnijim poster prezentacijama. Otisnuti primjerci postera nakon izložbe ostaju u vlasništvu organizatora.

Rokovi

Prijedlog teme sa sažetkom sadržaja postera

Odobrenje tema

Predaja postera u digitalnom obliku za zbornik do

Dostava otisnutih postera do

Produženo do 27.10.2018.

31.10.2018.

20.11.2018.

7.12.2017.

Upute i savjeti za izradu postera

Detalje upute i savjete preuzmite pomoću poveznice lijevo.

Ne zaboravite preuzeti ni predložak za PowerPoint, olakšat će Vam pripremu postera.

Logotip EdukAl 2018 u visokoj rezoluciji možete preuzeti ovdje.


Najbolji poster EdukAl-a 2017

Poster Ljekarni Zagrebačke županije. Autori: Zvjezdana Dobrinčić, mag. pharm. i Olgica Velkovski Škopić, mag. pharm. (Ljekarne Zagrebačke županije) te Tajana Dajčić i Tomislav Huić (Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest).