Edukal_link.png
Godišnje edukativne konferencije HUAB-a o
Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama

Prijave na EdukAl 2022 - privatne i za tvrtke/ustanove

Obrasci za prijavu na konferenciju EdukAl 2022 nalaze se niže ispod uvodnog teksta.

Rokovi prijava na EdukAl 2022

Rok za prijave na EdukAl 2022 je do 14. prosinca 2022.

Rok za uplatu kotizacije do 16. prosinca 2022.

Otkazivanje prijava

Rok za otkazivanje prijava je do 12. prosinca 2022.

Prijavitelju koji je do tog roka uplatio kotizaciju ista će biti vraćena, ali umanjena za 50% iznosa kotizacije radi podmirenja administrativnih troškova organizatora.

Praćenje konferencije EdukAl 2022

Sudionicima koji su osobno platili kotizaciju ili za koje je kotizaciju platila tvrtka/ustanova bit će prije konferencije poslana poveznica (link) na Zoom platformu kako bi se mogli prijaviti na nju. Nakon prijave na Zoom sudionici će primiti osobne poveznice (link) kojom će se moći uključivati u praćenje konferencije EdukAl 2022.

Prijava poster-prezentacija

Pravo na prijavu postera imaju sudionici EdukAla s plaćenom kotizacijom. Suautori postera koji ne plate kotizaciju neće dobiti potvrdu o aktivnom sudjelovanju na konferenciji.

Molimo Vas da nam prijedloge prezentacija plakatima (posterima) dostavite e-poštom na adresu edukal(at)alzheimer.hr do 10. prosinca 2022.

Preuzmite ovdje tehničke uvjete za izradu postera.

Kotizacije

Rana kotizacija za sudjelovanje na mini EdukAlu 2022 iznosi 200 kuna (do 30.11.2022.).

Puni iznos kotizacije iznosi 220 kuna (uplate od 1.12.2022. do 16.12.2022.).

Studenti uživaju popust od 50% (iznos rane kotizacije za njih iznosi 100 kuna (do 30.11.2022), a nakon tog roka puni iznos kotizacije za njih iznosi 110 kuna).

Kotizacije su oslobođeni članovi Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest s plaćenom članarinom za ovu godinu.

Račun za kotizaciju i PDV

Sudionici konferencije će nakon pristigle prijave na adresu svoje e-pošte primiti odgovarajući račun.

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest nije obveznik PDV-a.

Bodovanje sudjelovanja

Sudjelovanje na konferenciji bit će bodovano sukladno pravilnicima stručnih komora.

Potvrde o sudjelovanju

Potvrdnice o sudjelovanju na konferenciji bit će poslane će e-poštom nekoliko dana nakon završetka EdukAla. Sukladno propisima stručnih komora, uvjet za izdavanje potvrdnice je sudjelovanje na konferenciji od najmanje 4 sata.