Prijave na EdukAl 2017


Kotizacije

Iznosi kotizacije

Rane kotizacije
(do 18.11.2017.)
Kasne kotizacije
(do 6.12.2017.)
Kotizacije
tijekom
konferencije
Za sudionike koji
nisu članovi HUAB-a

600 kn 660 kn 700 kn
Za članove HUAB-a

400 kn

450 kn

500 kn

Za učenike, redovne studente i umirovljenike 300 kn 300 kn 300 kn


Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u programima konferencije i prateće tiskane materijale. Osvježavajuća pića tijekom pauza, te ručak i domjenak prvog dana konferencije.

Drugi dan konferencije

Drugi dan EdukAla 2017 bit će javan i realiziran u okviru projekta Poboljšanje kakvoće života osoba s demencijom u prekograničnom području – Demenca aCROsSLO koji sufinancira EFRR u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaz besplatan.

Više o tom projektu možete saznati na stranicama demenca.eu/hr-pocetna/.

Pravo na člansku cijenu kotizacije

Pravo na članski iznos kotizacije imaju oni članovi Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest koju su podmirili članarinu za 2017. godinu do 6. prosinca 2017., kao i osobe koje se učlane do tog roka (što je moguće i pri uplati kotizacije). Godišnja članarina iznosi 120 kuna, a upisnina 30 kuna.

Grupni popusti

Pravnim osobama odobravaju se grupni popusti za prijavu:

  • 3 do 4 sudionika - 5 %.
  • 5 do 6 sudionika - 10 %.
  • više od 6 sudionika - 15 %.

Oblici prijave

Radi jednostavnijeg načina prijave razvijeni su zasebni e-obrasci za

Uplate

Osobne kotizacije treba uplatiti općom uplatnicom u korist PRIMATELJA:

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Vlaška 24, 10000 Zagreb

IBAN: HR28 2503 0071 1000 0783 6

Poziv na broj: upišite svoj OIB

Preuzimanje akreditacijskih kartica

Gosti, sudionici i novinari preuzimaju akreditacijske kartice na prijavnom stolu EdukAla 2017 koji će se nalaziti ispred Grand salona Hotela International.

Napomena

Napominjemo da tijekom prijave sudionici mogu biti zatraženi da pokažu potvrdu o uplaćenoj kotizaciji, a novinari svoje press-iskaznice.