Preliminarni program konferencije EdukAl 2018

Prvi dan konferencije

9:30 Otvorenje EdukAl-a 2018

“Ništa o nama bez nas” - Marija Blažina: Kako živim s demencijom?
Pozdravni govor predsjednika Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, prof. prim. dr. sc. Ninoslava Mimice
Pozdravni govori izaslanika pokrovitelja konferencije EdukAl 2018:

Ministarstva zdravstva RH
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH

Pozdravni govor predstavnika Grada Zagreba, suorganizatora konferencije EdukAl 2018

Stanka

11:00 1. tematska cjelina: Demencija, javnozdravstvene politike i projekti.
Moderator: Ivana Portolan Pajić, dr. med.

Ivana Portolan Pajić, dr. med., zamjenica Pročelnika GU za zdravstvo Grada Zagreba
Razvoj Grada Zagreba u Demenciji prijateljsku zajednicu

prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, pročelnik Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, voditelj Referentnog centra MZ za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi i predsjednik HUAB-a
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi - dosadašnji rad i planovi

Marija Penava, mag. soc. rad., Ministrastvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH
Skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti u sustavu socijalne skrbi

Štefanija Zlobec, predsjednica Spominčice - Alzheimer Slovenije
Organizacija i djelovanje Slovenske udruge za Alzheimerovu bolest

Tomislav Huić, mag. art., dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i voditelj inicijative Prijatelji demencije - Hrvatska
Projekti Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest do godine 2020.

Rasprava
Stanka za ručak

14:00 2. tematska cjelina: Demencija, znanost i praksa.
Moderator: prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica

doc. dr. sc. Nataša Klepac, Neurološka klinika KBC-a Zagreb, član UO HUAB-a
Alzheimerova i vaskularna demencija

prof. dr. sc. Fran Borovečki, voditelj Odjela za funkcionalnu genomiku Centra za translacijska i klinička istraživanja KBC-a Zagreb, član NO HUAB-a
Frontotemporalna demencija

Jelena Lucijanić, dr. med., Dom zdravlja Zagreb - Zapad
Čimbenici koji utječu na opterećenje njegovatelja članova obitelji osoba s demencijom

Silvija Dološić, univ. spec. iur., predsjednica Udruge Memoria
Autonomija i ljudska prava palijativne skrbi o oboljelima od Alzheimerove bolesti

Rasprava
Stanka

16:00 3. tematska cjelina: Unaprjeđenje kakvoće života osoba s demencijom i njihovih skrbnika
Moderator: Slaviša Šmalc, dipl. oec.

Slaviša Šmalc, dipl. oec, pročelnik UO za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Umaga
Kako mali grad može postati veliki prijatelj demencije


Sarafina Vilušić, dipl. defektolog - somatoped, ured Švicarskog crvenog križa u Bosni i Hercegovini, koordinatorica programa njege i pomoći u kući
Značaj postojanja organizirane njege i pomoći u kući za osobe oboljele od demencije kroz organizacije Crvenog križa na području Sjeveroistočne Bosne i Hercegovine

doc. dr. sc. Antonija Balenović, Dom zdravlja Zagreb
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u zdravstvu - prijatelj demencije

Mate Laušić, gen. puk. u mirovini, dipl. kriminolog
Moderne “safety & security” tehnologije u funkciji podizanja razine sigurnosti i kvalitete života u objektima smještaja za starije i nemoćne, te kao pomoć članovima obitelji koje skrbe o osobama oboljelim od Alzheimerove i drugih demencija

Rasprava

17:30 Završetak prvog dana konferencije

Drugi dan konferencije

9:00 4. tematska cjelina: Skrb i njega osoba s demencijom
Moderator: Mira Dajčić, bacc. physioth.

Vilim Matula, dramski glumac i neformalni njegovatelj
Obiteljska iskustva: Kako sam putem Facebooka našao odlutalu majku?

Mira Dajčić, bacc. physioth., dopredsjednica i voditeljica savjetovališta HUAB-a
Vrijednosti savjetodavnog rada s obiteljima osoba s demencijom

Barbara Avalon, dipl. iur., Centar za socijalnu skrb Zagreb - Dubrava
Uloga Centra za socijalnu skrb u zaštiti osoba oboljelih od demencije

dr. sc. Marijana Ljubić, dipl. socijalni radnik, Dom za starije Trnje
Aktivnosti sa starijim osobama s demencijom

Stanka

11:30 5. tematska cjelina - Život s demencijom
Moderator: Tomislav Huić, mag. art.

Tomislav Huić, mag. art., dopredjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest
Dragulji kao simbolički nazivi faza demencije i pomoć u komunikaciji

Matea Vidučić, mag. soc. rada
Značaj kreativnih metoda u radu s oboljelima od Alzheimerove bolesti

Cvjeta Mitić, vms u mirovini, certificirana voditeljica edukacije za inkontinenciju
Skrb i njega inkontinentne osobe s demencijom

Rasprava i zaključci

14:00 Završetak konferencije

========================================================================

Radionice - subota 15.12.2018.

9:15 - 10:45 N. Klepac i M. Ivičić: Praktične metode utvrđivanja demencije
12:00 - 13:30 M. Dajčić i M. Lacko: Živjeti i brinuti se o osobi s demencijomOrganizator pridržava pravo izmjene programa.

Posljednja izmjena 9.12.2018.