Preliminarni program konferencije i
Prekograničnog događanja Demenca aCROsSLO

Prvi dan konferencije

9:30 Otvorenje EdukAl-a 2017

Pokretanje inicijative Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest “Prijatelji demencije Hrvatska”

Uvodna izlaganja uzvanika

Hrvatski Sabor
Ministarstvo zdavstva RH
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH
Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba

Stanka

12:00 1. tematska cjelina: S demencijom se može duže živjeti dobro

Moderator: prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, predsjednik HUAB-a

prof. dr. sc. Ninoslav Mimica: Alzheimerova bolest - naša svakodnevica

prof. dr. sc. Fran Borovečki: Uzročnici demencije - Alzheimerova bolest nije jedina

doc. dr. sc. Nataša Klepac: Uloga Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju

dr. sc. Marija Kušan Jukić: Razna lica demencije: psihički i ponašajni simptomi i njihovo liječenje

Ručak

15:00 2. tematska cjelina: Prava osoba s demencijom i njihovih skrbnika

Moderator: Tomislav Huić, mag. art., dopredsjednik HUAB-a

dr. sc. Miroslav Hanževački: Dijagnostika demencije u primarnoj zdravstvenoj praksi

Tomislav Huić, mag. art.: Proces prihvaćanja dijagnoze i razlozi njezina odbijanja

Silvija Dološć, univ. spec. iur.: Ljudska prava osoba s demencijom

Tatjana Jurić, obiteljski njegovatelj: Iskustva i potrebe neformalnih njegovatelja

17:00 Završetak prvog dana konferencije

Drugi dan - Prekogranično događanje Demenca aCROsSLO

9:00 1. tematska cjelina: Unaprjeđenje skrbi i njege osoba s demencijom

Moderator: Alenka Volk, voditeljica projekta Demenca aCROsSLO

Dom umirovljenika Izola: Sadržaj i ciljevi projekta Demenca aCROsSLO i uloga vodećeg partnera

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest: Program edukacije osoblja domova za starije i nemoćne osobe i njegovatelja koji pružaju usluge Pomoći u kući

Grad Umag: Preporuke za optimizaciju životnih uvjeta u domovima koji skrbe o osobama s demencijom

Obalni dom umirovljenika Kopar: Optimizacija usluga Pomoć u kući i Upute za prepoznavanje znakova demencije te postupanje u slučaju da ih osoba pokazuje

Stanka

12:00 4. tematska cjelina - Iskustva projekta Demenca aCROsSLO

Moderator: Tomislav Huić, mag. art.

Dom Atilio Gamboc Umag: Iskustava uvođenja usluga Pomoć u kući za osobe s demencijom i optimizacija doma Atilio Gamboc u Umagu

Nacionalni Institut za javno zdravstvo Slovenije: Komunikacija u sklopu projekta Demenca aCROsSLO

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest: Prekogranične radne skupine, ishodi projekta i mogući nastavak

14:00 Završetak konferencije

________________________________________________________________________

Prekogranično događanje dio je aktivnosti projekta Poboljšanje kakvoće života osoba s demencijom na
prekograničnom području Demenca aCROsSLO
i financirano je iz ovog projekta u potpunosti.

Projekt Demenca aCROsSLO sufinancira EFRR u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska
za programsko razdoblje 2014. – 2020.