Prezentacije posterimaPoziv na prezentaciju posterima

Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete na Trećoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti prezentacijom postera koji će biti izloženi u predvorju konferencijske dvorane Hotela International tijekom konferencije 8. i 9. prosinca 2017.

Prezentacijom postera pružate mogućnost sudionicima konferencije da saznaju više o Vašem radu i da s njima podijelite svoja iskustva i zapažanja. Osim toga Vaš poster bit će otisnut u Zborniku sažetaka konferencije i tako trajno zabilježen.

Autorima postera, koji će biti prihvaćeni od strane Organizacijskog odbora, bit će izdana potvrdnica o aktivnom sudjelovanju na EdukAlu 2017, na temelju koje će im pripasti viši broj bodova, sukladno odrednicama njihovih stručnih komora.

Pravo prijave postera ima svaki sudionik konferencije s plaćenom kotizacijom. Broj postera je ograničen zato požurite s prijavom.

Usmena prezentacija postera nije predviđena. Na kraju konferencije objavit će se mišljenje Organizacijskog odbora o najuspješnijim poster prezentacijama. Otisnuti primjerci postera nakon izložbe ostaju u vlasništvu organizatora.

Rokovi

Prijedlog teme sa sažetkom sadržaja postera

Odobrenje tema

Predaja postera u digitalnom obliku za zbornik do

Dostava otisnutih postera do

1.11.2017.

7.11.2017.

24.11.2017.

5.12.2017.

Upute i savjeti za izradu postera

Detalje upute i savjete preuzmite pomoću poveznice lijevo.

Ne zaboravite preuzeti ni predložak za PowerPoint, olakšat će Vam pripremu postera.


Najbolji posteri EdukAla 2016

Lijevo, poster Doma umirovljenika Medveščak: "Snoezelen soba". Autori: Krasanka Glamuzina i Kristina Mitrović.

Desno, zajednički poster Doma za starije osobe Bistra, Doma za starije osobe Ježdovec i doma za starije osobe OAZA: "Život osoba s Alzheimerovom demencijom i demencijama drugog tipa u domu za starije osobe". Autori: Snježana Filipović, Eva Anušić, Tea Šuflaj, Tajana Majer i Iva Moštak.